Договір публічної оферти

 • https://topten.com.ua, (далі Виконавець і / або Компанія) публікує даний Публічний договір (Угода та / або Оферта) про надання послуг на інтернет-сайті Виконавця https://topten.com.ua і додатках TopTen. com.ua для мобільних пристроїв..
 • Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) дану Угоду є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.
 • У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
  • Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній і / або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, включаючи всі його додатки;
  • Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;
  • Виконавець - https://topten.com.ua
  • Сайт / и - інтернет-сайт https://topten.com.ua, які адмініструються Компанією і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікуються оголошень (далі по тексту - Сайт та / або Сайти);
  • Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і яке користується послугами Компаніі.От імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи.
  • Товар - будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт;
  • Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;
  • Послуги / сервіс topten.com.ua - будь-які платні і безкоштовні послуги, що надаються Виконавцем за допомогою Сайтів (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т.д. і т.п.), а також будь-яких інших послуг, що надаються Компанією за допомогою сервісів Сайтів.
  • Обліковий запис / аккаунт - електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайтів, за допомогою якого він може керувати своїми оголошеннями на Веб-сайтах. Обліковим записом / аккаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису / аккаунт іншому користувачеві (іншій особі) не допускається;
  • Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладення цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкціями.
  • Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
  • Розміщення - це дія Користувача - публікація, або активація одного оголошення. Розміщенням також є зміна існуючого оголошення, якщо така зміна передбачає зміну, і / або додавання товару, зміна істотних характеристик товару, зміна регіону.
 • Якщо Користувач не згоден з Угодою повністю або частково, Виконавець просить його покинути даний сайт і / або видалити додаток з пристрою. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайтів і послуг topten.com.ua. Використання Послуг topten.com.ua означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає його умови.
 • Починаючи використовувати будь-якої сервіс topten.com.ua, встановлюючи додаток, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цього Угоди про використання, Користувач не має права використовувати сервіси topten.com.ua.
 • Справжнім Компанія пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.
 • Компанія пропонує Користувачеві послуги з використання Сайтів для розміщення інформації про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої покупки або продажу різних товарів і послуг іншими Користувачами.
 • Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником угод користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень.
SSL сертификаты от SSL.com.ua